Loading...
Book her
Loading...

Hvad er et traume?

Dato: 3. juni 2022
Forfatter: Maria Phillipsen Holm

Hvad er et traume?

Et ubearbejdet traume vil ulme i krop og sind. Som et latent glødende bål.

Traumer er en del af livet. Vi kommer alle ud for situationer, som vi ikke er forberedte på. Situationer, hvor kroppen bliver bange og trækker sig sammen. Noget indeni går i stå, og åndedrættet bliver tilbageholdt. 

Typisk opfattes et traume, som noget, der udløses af fx chok, hvis du pludselig mister en nærtstående, hvis du er ude for, eller vidne til, en ulykke. Eller hvis du er udsat for vold eller overgreb. 

Hverdagstraumer

Men traumer kan være meget mere end det. Hverdagstraumer, har jeg lyst til at kalde det. Oplevelser fra barndommen, hvor du blev overset, ikke fik lov at være den, du er. Oplevelser i skolen, hvor du blevet grinet af, eller holdt udenfor. Fraværende forældre og følelsen af ensomhed. Og for mange kvinder, fødslen af deres børn.

Et traume kan beskrives som den sammentrækning i både krop og psyke, når et du møder modstand i livet, som dit nervesystem ikke er parat til at håndtere.  En sammentrækning, som lagrer sig i krop og sind, som et glædende bål. Et bål, der kan blusse op ved den mindste aktivering, der minder om den oprindelige oplevelse. 

Traumatiske symptomer er ikke forårsaget af selve hændelsen. De opstår, når den tilbageblevne aktivering fra oplevelsen ikke forløses i kroppen.

Peter Levine

Det som overrasker mest ved traumer, er netop, at det ikke er selve hændelsen, der skaber traumet. Men derimod er det manglen på empatisk omsorg efterfølgende, der kan skabe traumer. Eller sagt helt kort: Manglen på plads til at føle det, man føler.

I vores kultur er vi meget tilbageholdte, og vi tillader ofte ikke kroppen at reagere. Vi holder kroppens sprog tilbage, og viser ikke den dybe gråd, eller den dyriske vrede, som vi kan føle så stærkt indeni. I stedet forsøger vi ofte at fremstå, som om alt er okay. Og det er faktisk lige her udfordringen opstår. 

Det er essentielt, at vi begynder at forstå, at livet leves gennem kroppen. Alle tanker om følelser og oplevelser, har altid først været en kropslig sansning. Derfor giver det også uendeligt meget mening at behandle traumer via kroppen. For det er i kroppen, traumer er lagret.

Traumer bør behandles gennem kroppen

Den kropsterapeutiske behandling kan netop dét - behandle traumer via kroppen. Med sin blide og insisterende pulsering af kroppen, åbnes kroppen op. Der åbnes op til fastlåste muskler og fastlåste tilstande i kroppen. Kroppen får mulighed for at slappe af og spænde af. Der skabes gennemstrømning og følelsen af fornyet plads i kroppen. 

De følelser, som ikke blev udtrykt, under en traumatisk oplevelse, kan gennem kropsterapien få plads. De kropslige reaktioner, som ikke fik plads, eller som man ikke turde udtrykke, kan få lov at blive udtrykt, således at traumet kan slippe sit greb. 

Det kan være utroligt befriende at få åbnet op til og forløst gamle fastlåste traumetilstande i kroppen gennem kropsterapi. Nogle beskriver det, som om det indre rum pludselig udvides. At de får mere rum til at være den, de er.

Loading...
Loading...